แอสเบสตอส(Asbestos)
  เป็นแร่ธรรมชาติที่ปนอยู่ในเนื้อหิน ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างหลายชนิด เช่น กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ ฝ้าเพดาน ท่อน้ำซีเมนต์ กระเบื้องยางไวนิล ฉนวนกันความร้อน โดยผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมของ


แอสเบสตอสเหล่านี้ จะไม่เป็นอันตรายหากไม่ได้ถูกทำให้แตกหักด้วยวิธีใดๆ เช่น การตัด,การขัด,การเลื่อย หรือ ถกดัดแปลงใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

เรดอน (Radon)  
  ก๊าซ เรดอน เป็นก๊าซกัมมันตรังสี ที่ไม่มีสี และกลิ่น  ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสใดๆของมนุษย์ จัดเป็นมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดเป็นอันดับ 2 รองจากบุหรี่


  ก๊าซเรดอนเกิดจากการสลายตัวของแร่เรเดียม ซึ่งมีปะปนอยู่ในดินและหินทั่วไป เมื่อเราใช้ดิน หิน หรือทราย ที่มีแร่เรเดียมเจือปนมาก่อสร้าง วัสดุเหล่านี้จะปล่อยก๊าซเรดอนออกมาตามปริมาณแร่เรเดียมที่ปะปนอยู่ หากอาคารเหล่านั้นไม่สามารถระบายอากาศได้ดี จะเป็นแหล่งที่สะสมของก๊าซเรดอนในปริมาณสูงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เพราะฉะนั้นอาคารและบ้านพักอาศัยที่ใช้ระบบปรับอากาศ จึงควรจะเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติบ้าง นอกจากจะช่วยให้ได้ถ่ายเทอากาศ ลดความอับชื้นแล้ว ยังช่วยระบายก๊าซเรดอนออกไปด้วย

รับออกแบบโรงแรม,รับออกแบบโรงแรม,บริษัทสถาปนิก

สารก่อมะเร็งในวัสดุก่อสร้าง​

มลภาวะในอาคารมีมากมายหลายชนิด แต่ที่สำคัญและก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ เรดอน(Radon) แอสเบสตอส(Asbestos)และฟอร์มัลดีไฮล์(Formaldehyde). สารทั้ง3ชนิดเป็นสารที่ International Agency of Research on Cancer (IAIR). ได้รับรองว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

 

ฟอร์มัลดีไฮล์(Formaldehyde) 

เป็นสารไม่มีสี ติดไฟง่าย และมีกลิ่นรุนแรง ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไม้อัดและแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นขนาดกลาง(MDF) เป็นสารที่ใช้มากกับวัสดุ และสิ่งตกแต่งภายใน การสูดดมฟอร์มัลดีไฮล์ จะทำให้รู้สึกระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งรู้สึกแสบตา ปวดศีรษะ แสบลำคอ หายใจลำบาก และเป็นสารก่อมะเร็ง  การป้องกันเบื้องต้น ควรหมั่นตรวจเช็คเฟอร์นิเจอร์และส่วนต่างๆของอาคาร ที่มีสารดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในสภาพดีดั่งเดิม ไม่แตกหัก ซึ่งจะปล่อยสารเหล่านั้นเป็นพิษกับผู้ใช้งาน และผู้พักอาศัยในอาคาร