รับออกแบบโรงแรม,รับออกแบบโรงแรม,บริษัทสถาปนิก

มลภาวะทางอากาศภายนอก มีผลต่อคุณภาพอากาศในอาคารอย่างไร​

มลภาวะทางอากาศภายนอก มีผลต่อคุณภาพอากาศในอาคารอย่างไร

มลภาวะทางอากาศภายในอาคารมีผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพ เนื่องจากโดยเฉลี่ยคนเราใช้เวลาในอาคาร มากกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด


   โดยปกติ การระบายอากาศในอาคาร จะนำอากาศที่ดีกว่าจากภายนอกเข้ามาภายใน เพื่อระบายอากาศภายในอาคาร เพื่อทำให้ค่าความเป็นมลภาวะภายในเจือจางลง แต่หากอากาศภายนอกมีความเป็นมลภาวะมากกว่าอากาศภายในอาคาร ก็จะยิ่งมีผลในทางตรงกันข้าม


ลองวิธีการเหล่านี้ เพื่อช่วยให้อากาศในอาคารดีขึ้น


กำจัดต้นตอที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศภายในอาคาร เช่น เชื้อรา,ไรฝุ่น,ก๊าซและควันจากการหุงต้มอาหาร  ที่อันตรายที่สุดคือการสูบบุหรี่ภายในอาคาร เพื่อควบคุมต้นตอมลภาวะทางอากาศ เหล่านี้ ทำได้โดย


  • ควบคุมความชื้นในอาคารให้ไม่เกิน 40% เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  • ใช้เครื่องดูดควัน เหนือเตาปรุงอาหาร เพื่อดักจับควันออกไป
  • ไม่สูบบุหรี่ในอาคาร


   ทำการระบายอากาศให้กับภายในอาคารอย่างชาญฉลาด โดยการเปิดหน้าต่างและใช้พัดลมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระจายมลภาวะออกไป แต่ถ้าอากาศภายนอกอาคารเป็นมลพิษ ควรจะปิดประตูหน้าต่างอาคารจนกว่า คุณภาพอากาศภายนอกดีขึ้น