ต้นไม้ลดฝุ่นช่วยฟอกอากาศ

เปลี่ยนบ้านเป็นสถานที่ปลอดฝุ่นด้วยพรรณไม้ฟอกอากาศ แนะนำ 3 เทคนิคในการคืนอากาศดีแก่ตัวบ้าน

การประหยัดพลังงานสำหรับร้านอาหาร

ร้านอาหารใช้พลังงานมากกว่าอาคารเชิงพาณิชยกรรมประเภทอื่นๆ ประมาณ 2.5 เท่า ฉะนั้น การที่ร้านอาหารสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ จึงไม่แค่ลดค่าใช้จ่ายแต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

Energy Saving Tips for Restaurants

Restaurant use about 2.5 times more energy per sq.m. than any other type of commercial building. Also reducing restaurant’s energy consumption not only lower the utility cost but also better for the environment.

แนวคิดการออกแบบแผนผังสำนักงาน 7 ประการเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมบริษัทของคุณ

River cruising is becoming increasingly popular, yet the environment impact
is poorly understood. The following guidances should help the environmental impact of cruising.

Environmental Friendly River Cruise.

River cruising is becoming increasingly popular, yet the environment impact
is poorly understood. The following guidances should help the environmental impact of cruising.

...
...
รับออกแบบโรงแรม,รับออกแบบโรงแรม,บริษัทสถาปนิก