อาคารสีเขียว (Green Building) อาคารที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มนุษย์ได้สร้างมลพิษต่อโลกใบนี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นทั้งสาเหตุที่ทำให้โลกเราเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุที่ก่อมลพิษให้กับโลกของเราอย่างมากด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในฐานะมนุษย์เราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และร่วมฟื้นฟูธรรมชาติได้ โดยปัจจุบันนี้เราได้ศึกษาและนำกระบวนการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้โลกเรามีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นมาใช้ โดยอาคารสีเขียว (Green Building) เป็นหนึ่งกระบวนการที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการก่อสร้างและกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ

How does outdoor air pollution affect indoor air quality

Indoor air pollution can be harmful. since it affect you in the places that you spend 80% or more of your time.

มลภาวะทางอากาศภายนอก มีผลต่อคุณภาพอากาศในอาคารอย่างไร

มลภาวะทางอากาศภายในอาคารมีผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพ เนื่องจากโดยเฉลี่ยคนเราใช้เวลาในอาคาร
มากกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด
โดยปกติ การระบายอากาศในอาคาร จะนำอากาศที่ดีกว่าจากภายนอกเข้ามาภายใน เพื่อระบายอากาศภายในอาคาร เพื่อทำให้ค่าความเป็นมลภาวะภายในเจือจางลง แต่หากอากาศภายนอกมีความเป็นมลภาวะมากกว่าอากาศภายในอาคาร ก็จะยิ่งมีผลในทางตรงกันข้าม

การตกแต่งบ้านรับเทศกาลปีใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายและสูญเปล่ามาก

ใช้หลอดไฟLED, หลอดไฟLEDสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 95% เมื่อเทียบกับหลอดไส้ เลือกซื้อไฟตกแต่งที่มีเครื่องหมายประหยัดพลังงานเบอร์ 5

Green New Year Decoration.

Decorating your home for the holidays need not be costly and wasteful.
-Use LED Lights, LED lighting can save up to 95% on power cost, moreover, LED bulbs last longer than incandescent ones. Shop for decorative lights that have Energy Star Seal, which is a certification that shows that the product meets the energy efficiency guidelines.

...
...

02-391-3985-6​

J T A Co.,Ltd.
67/9-10 SUKHUMVIT 42 ROAD,
PRAKANONG, KLONGTOEY, BKK 10110.
Tel. / Fax. 02-391-3985-6  EMAIL :info@jta-architect.com​​

Copyright © 2019. J T A Co.,Ltd. All Rights Reserved.​