เตรียมบ้านรับหน้าฝน

เตรียมบ้านรับหน้าฝน

1.ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของหลังคา ฝ้า ผนัง  โดยสังเกตรอยแตกร้าวหรือรอยต่อของวัสดุต่างๆว่ามีคราบหรือรอยน้ำหรือไม่Inspect the roof, check for fissures along the walls, seal up leaks with paintable or clear caulk.​

Energy Saving Interior Design

Saving Energy is easy, a few techniques will result in reducing the energy consumption.เทคนิควิธีการสามารถทำได้ง่ายๆ เพื่อการประหยัดพลังงานในบ้าน

Environmental Awareness​

แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และใช้พลังงานน้อยที่สุด ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้อาคารสามารถใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ สร้างสมดุลระหว่าง การประหยัดพลังงานและการใช้สอยอาคาร

...
...

02-391-3985-6​

J T A Co.,Ltd.
67/9-10 SUKHUMVIT 42 ROAD,
PRAKANONG, KLONGTOEY, BKK 10110.
Tel. / Fax. 02-391-3985-6  EMAIL :info@jta-architect.com​​

Copyright © 2018. J T A Co.,Ltd. All Rights Reserved.​