อาคารจากตู้คอนเทนเนอร์ปลดระวางแล้ว

การสร้างอาคารจากตู้คอนเทนเนอร์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน เนื่องจากเป็นการ upcycle ตู้คอนเทนเนอร์ที่ปลดระวางแล้ว ที่ถูกกองตั้งไว้ตาม container yard ต่างๆ

Shipping Container as Sustainable Architecture

Using shipping containers as building material is a great sustainable building alternative and helps save the deforestation of our forest.
By using shipping container, you are upcycling goods that would put into our waste stream. Shipping containers are the building choice that will help lead to a more sustainable future.

Home preparation for Summer heat

1. Install awing over the windows especially those on the east, south and west to provide shade.

ปรับปรุงบ้านรับหน้าร้อน

1. กันสาดกันแดด
ควรมีกันสาดเพื่อกันแดดส่องด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ของบ้าน
เนื่องจากทั้ง 3 ทิศ นี้ เป็นทิศที่มีแสงแดดส่องเข้าบ้านได้ หากไม่มีกันสาดบังแดด

อาคารสีเขียว (Green Building) อาคารที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มนุษย์ได้สร้างมลพิษต่อโลกใบนี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นทั้งสาเหตุที่ทำให้โลกเราเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุที่ก่อมลพิษให้กับโลกของเราอย่างมากด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในฐานะมนุษย์เราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และร่วมฟื้นฟูธรรมชาติได้ โดยปัจจุบันนี้เราได้ศึกษาและนำกระบวนการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้โลกเรามีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นมาใช้ โดยอาคารสีเขียว (Green Building) เป็นหนึ่งกระบวนการที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการก่อสร้างและกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ

...
...

02-391-3985-6​

J T A Co.,Ltd.
67/9-10 SUKHUMVIT 42 ROAD,
PRAKANONG, KLONGTOEY, BKK 10110.
Tel. / Fax. 02-391-3985-6  EMAIL :info@jta-architect.com​​

Copyright © 2019. J T A Co.,Ltd. All Rights Reserved.​