การทำความสะอาดห้องในบ้านหลังการกักตัว

สืบเนื่องจากการมีผู้ติดเชื้อ covid-19 รายใหม่จำนวนมากขึ้น ผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ ได้รับการแนะนำให้ดูแลรักษาตัวอยู่กับบ้านได้ โดยการแยกใช้ห้องนอนและห้องน้ำ(หากเป็นไปได้) เมื่อหายเป็นปกติและผ่านการตรวจเชื้อผลเป็นลบแล้ว จึงสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ควรจะได้ทำการทำความสะอาดห้องที่แยกกักตัวและส่วนต่างๆของบ้านก่อน

How to disinfect the quarantine room at home

With the rising new Covid-19 cases, patients who have mild or no symptom are suggested to recover at home. Doctors suggest keeping a separate bedroom and bathroom for the person who is infected (if possible). If you are asymptomatic, you can rejoin the family members post 14 days after testing negative. But not before you thoroughly clean and sanitise the room you have been isolating in.

ไอเดียจัดบ้านสำหรับ Work From Home

ผู้คนจำนวนมากต้องทำงานที่บ้านตั้งแต่มีโรคระบาด ไอเดียเหล่านี้สามารถช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่บ้านดีขึ้น

Wellness Home Office

The many people are working from home since the pandemic. Here are ways to incorporate the ideas into your home office.

CONDO FOR ELDERLY

   The rising population of elderly people has grown continuously. For this reason, elder-proofing your condo is essential to ensure independent living for your older loved ones.​• Put an intercom in the bedroom  Observe the basic condo safety tips for the elderly. Enable help to be viable for your loved one. Make sure your senior citizen parents have an intercom. In their bedroom mobilization power is crippled when people reach old age. Equip the elderly to get help in no time in your condo. Let your beloved safety call the condo guard from an intercom while in bed, in case a medical or other similar emergencies strike, in the absence of your presence.   • Floor Safety  Get rid of throw rugs. Elderly people’s floor safety is at risk when throw rugs are around. Floor rugs bunch over, and are prone to trip them. A two-sided tape does not do any good in firmly tacking down the rugs. Avoid cleaning tile or vinyl floors with wax products to maximize elderly safety in your condo.   • Storage Avoid ClutterElderly people’s vision is not keenly sharp as it used to be, place the stuff that clutter your condo in a storage container. You’ll never know if a tiny object can injure your senior citizen family member.  • Light Up AutomaticallyUse sensor lights in your condo. Some elderly who are severely crippled cognitively fumble in locating the light switch. Lighting up your condo readily for your fragile family prevents avoidable untoward incidents from occurring.    •Expand a Bathroom’s Door space0.90 m. door width is recommended to accommodate elderly people in wheelchairs and walkers.    • Shower Mats for Extra ProtectionPut a shower mat in the bath area. Choose a smooth-feeling shower mat. A shower mat avoids trips and fallswithout compromising the quality of bath experience for the elderly.      • Relax in Comfortable SeatsProvide comfortable seats in the living room, buy seats with sturdy but soft armrests. Comfortable seats avoid back and other body pains among older people.   • Raise Your Toilet SeatMost elderly people have brittle knees. This make it difficult for them to use the toilet seat. Install a raised toilet seat for easy use, to avoid having your granny dread moment spent in the toilet.  • Set a Regular Default Water TemperatureOne of the most common accidents among the elderly is getting scalded. To protect cognitively impaired elderly from scalding, automatically set the thermostat of the water heater 45°c or below. This is an ideal temperature for an enjoyable shower.  • Condo Space for ExerciseElderly people need to keep fit more than anything else. It is important to maintain a healthy bodily condition asmuch as possible, especially during old age. Bring in great shape maximizes opportunities for older people to live longer. Set a space in your condo that is especially meant for exercise sessions. Make sure the space is free fromclutter of all sorts. To avoid accidents among the elderly when exercising.  

...
...
รับออกแบบโรงแรม,รับออกแบบโรงแรม,บริษัทสถาปนิก