Environmental  Awareness

Environmental  Awareness

แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และใช้พลังงานน้อยที่สุด ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อช่วยให้อาคารสามารถใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ สร้างสมดุลระหว่าง การประหยัดพลังงานและการใช้สอยอาคาร To design the EnvironmentalAwarenessArchitecture is to ensure that the building provides comfort with lower environmental impact through simple creative design solutions.

การออกแบบประกอบด้วยการจัดวางอาคาร(Building Orientation)และประโยชน์ใช้สอยของอาคารตามทิศทางแดด ลมธรรมชาติ Among the design principles, buildingorientation (north-south)is essential, as it defines 2 fundamental design aspects: prevailing winds and avoid heat gain.Proper building orientation is vital in minimizing its energy consumption.   The orientation of a building and its openings are examples of passive strategiesto reduce the building’s energy needs

All rooms have cross ventilation and view to the garden.​

Stack ventilation system for HOUSE#242 by JT A Co.,Ltd.

HOUSE# 147/58 by JT A Co.,Ltd.The tropical architecture was also brought into consideration. All rooms have cross ventilation.  For example, the bedrooms on the second floor feature a high ceiling that slopes upward with windows that allow the hot air to ventilate easily whilst indirect light enters the rooms.ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ความร้อน และผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์(Photovoltaic Panel)หรือการใช้เครื่องทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์(SolarHot Water).

Roof mounted, grid connected Photovoltaic Panel. HOUSE#242 by JT A Co.,Ltd.​

การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการใช้น้ำฝน(Rainwater Harvesting)และน้ำใช้แล้ว(Grey water) ในการรดน้ำต้นไม้Saving water and money is easy with a rainwater harvesting system and grey (reuse)water system, which are great for watering all garden and plants.  Furthermore the residents of the building will be able to the take pride in saving environment.The building’s energy needs can be reduced by adopting both passive and active techniques.  This can also increase the building’s ability to capture and generate its own energy.Solar panel can be added to the generate electricity for the home.Installing solar water heater is a cost-effective way of generating hot water for the household.​

Rainwater Harvesting system for.HOUSE# 242 by JT A Co.,Ltd.​

การใช้วัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบให้ลงตัวกับขนาดของวัสดุ เพื่อลดเศษวัสดุเหลือทิ้ง การนำวัสดุจากอาคารเดิมที่รื้อออกมาใช้ในอาคารที่สร้างใหม่ เป็นต้นThe reuse and recycling of materials must be taken into consideration starting from design phase of a new structure.​

Reused timber from the teared house.for house # 242 by JT A Co.,Ltd.​

HOUSE#242 by JTA Co., Ltd. uses reclaimed timber. From the demolished house.as it’s floor finishing.

หลักการออกแบบข้างต้น เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ผสานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดThe Environmental Awareness Architecture, responding to the site condition and climate, as a result, low energy consumption buildings.

ทางเรา บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม รับออกแบบโรงแรม, รับออกแบบสำนักงาน สนใจติดต่อได้ที่
Facebook : JTA.Architect
Line : https://line.me/ti/p/~june041996
Phone : 023913985

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม | J T A Co.,Ltd.

J T A Co.,Ltd.
67/9-10 SUKHUMVIT 42 ROAD,
PRAKANONG, KLONGTOEY, BKK 10110.

QR | บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม
Scan me to Line@
Design by Genius
Copyright © 2024. J T A Co.,Ltd. All Rights Reserved.